คำถาม
ใบตอบรับสมาชิก คำนำหน้าผิดครับ
สมาชิกชื่อ นาย สมบูรณ์ รวมสุข หมายเลขสมาชิก 5590006401 แต่ในระบบ กับใบตอบรับการเป็นสมาชิกที่ได้รับ เป็น นาง สมบูรณ์ รวมสุขครับ ขอความกรุณาแก้ในระบบและส่งใบตอบรับใหม่มาที่ ส.อ.ชัชวาลย์ ภัทรยากรณ์ (จนท.ฝกพ.ร.17) กรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ครับ
จากคุณ จนท.ร.17 17/06/2016 10:40:58
คำตอบ
รบกวนสมาชิกส่งใบตอบรับที่ผิดมาทางไปรณีย์ จ่าหน้าซองถึง คุณจุฑามาศ แสนคำ กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ถ.พะเนียง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 และเขียนที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง แล้วทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งใบแทนใบตอบรับไปให้ท่านค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6463 ค่ะ
ตอบโดย admin 17/06/2016 09:53:55