คำถาม
ตรวจสอบสภาพแล้วไม่พบข้อมูล
กระผมเข้าไปตรวสอบข้อมูลของ พ.ต.วิชร ไกรมุ่ย เลขประจำตัวประชาชน 5930190006431 ปรากฎว่าไม่พบข้อมูลบนระบบ
จากคุณ พ.ต.วิชร ไกรมุ่ย 27/06/2016 10:20:42
คำตอบ
พ.ต.วิชร ไกรมุ่ย สถานภาพสมาชิกปกติค่ะ ต้องขออภัยสมาชิกด้วยค่ะ ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ตรวจเลขบัตรประชาชนและแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 28/06/2016 09:09:22