คำถาม
การลาออกจากการเป็นสมาชิกฌาปนกิจ ทบ.
ด้วยกระผมได้หย่าร้างกับภรรยาแล้ว จะงดส่งเงินที่หักจากเงินเดือนผม โดยจะให้ภรรยาลาออกจะสมาชิกฯ จะมีขั้นตอนและหลักฐานอย่างไรครับ
จากคุณ ส.อ.พุฒิพงศ์ คล้ายแท้ 28/06/2016 19:29:59
คำตอบ
สมาชิกสามารถทำเรื่องผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.ค่ะ เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6463, 6489 ค่ะ
ตอบโดย admin 29/06/2016 08:13:51