คำถาม
การเปลี่ยนแปลงที่อยู่และผู้รับเงินสงเคราะห์
กรณีที่ส่งเรื่องมาที่ กฌป.สก.ทบ.โดยตรง ต้องมีหนังสือนำจากหน่วยด้วยหรือเปล่าครับ (ปัจจุบัน ปบ.ราชการสนามครับ)
จากคุณ พ.ต.นพวงค์ ศิริโภคานนท์ 05/07/2016 11:58:05
คำตอบ
ต้องมีหนังสือนำจากหน่วยค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6463, 6489 ค่ะ
ตอบโดย admin 06/07/2016 09:20:35