คำถาม
เปลี่ยนชื่อตัว
ผมเปลี่ยนชื่อตัว ต้องส่งเอกสารไปให้กองการฌาปนกิจเพื่อยืนยันใช่ไหมครับ มีหลักฐานอะไรบ้าง
จากคุณ จ.ส.อ.ธราธิป เมืองมอง 06/07/2016 10:58:26
คำตอบ
ในกรณีที่สมาชิกเปลี่ยนชื่อ สามารถทำเรื่องเปลี่ยนแปลงได้ที่หน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.ใบเปลี่ยนชื่อ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6463, 6489 ค่ะ
ตอบโดย admin 06/07/2016 12:55:43