คำถาม
คำร้องขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชี
ขอสอบถามเรื่อง การส่ง "คำร้องขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อชำระเป็นเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ" ให้ส่งเอกสารพร้อมหลักฐานไปถึง ผอ.กฌป.สก.ทบ. หรือ ผจก.ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักราชดำเนิน ครับ
จากคุณ ส.ท.จักรกฤษณ์ 11/07/2016 14:24:49
คำตอบ
ส่งคำร้องถึง ผอ.กฌป.สก.ทบ.ค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6463, 6489 ค่ะ
ตอบโดย admin 12/07/2016 08:43:18