คำถาม
กานติดต่อดำเนินการสำหรับผู้อยู่ต่างจังหวัด
เนื่องด้วยสมาชิกอาศัยอยู่ที่ จ.ลพบุรี มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงทายาทผู้รับผลประโยชน์ แต่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปดำเนินการที่ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ดังนั้น จะสามารถติดต่อดำเนินการได้ที่ใดบ้างคะ
จากคุณ คุณเพ็ญฤดี สุริวงค์ 12/07/2016 08:52:00
คำตอบ
ท่านสามารถทำเรื่องเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ผ่านหน่วยต้นสังกัด, สัสดีจังหวัด เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกและของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6463, 6489 ค่ะ
ตอบโดย admin 12/07/2016 08:50:52