คำถาม
คำร้องชอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ขออนุญาตสอบถามครับ มีแบบฟอร์มคำร้องขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากเป็นไฟล์Word มั้ยครับ หรือสามารถสร้างแบบฟอร์มเองได้หรือไม่ครับ
จากคุณ จ.ส.อ.เอกขัย อารมย์รื่น 12/07/2016 15:39:51
คำตอบ
มีค่ะ ท่านสามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็ปไซด์ www.chapanakit-rta.com เลือกหัวข้อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ และเลือกหัวข้อ คำร้องขอให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีค่ะ
ตอบโดย admin 13/07/2016 09:03:11