คำถาม
รายละเอียดค่าบำรุงศพ
เดือน ส.ค. เริ่มเก็บศพที่เท่าไหร่ ครับ
จากคุณ ส.ต.นพดล 04/08/2016 10:02:05
คำตอบ
เดือน ส.ค.59 ศพที่ 2781/59 - 3280/59 ยอดเงิน 250 บาทค่ะ
ตอบโดย admin 05/08/2016 08:11:13