คำถาม
แก้ไขวันที่วันเกิดไม่ตง
เข้าเวปไซด์หัวข้อไหนคับที่แก้ไข
จากคุณ จ.ส.อ.อโณทัย อินทรีย์ 02/09/2016 15:08:26
คำตอบ
ในกรณีที่ วัน เดือนเกิดไม่ตรงท่านสามารถแจ้งผ่านทางเว็ปไซด์ แล้วทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องค่ะ
ตอบโดย admin 06/09/2016 13:22:17