คำถาม
การตรวจสอบรายชื่อว่าเป็นสมาชิกหรือไม่หรือ
ผมได้ตรวจสอบรายชื่อของผมแล้ว ผลปรากฎว่า ระบบแจ้งว่า ขออภัย ไม่พบข้อมูลของหมายเลข 3302100288646 จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ครับ
จากคุณ จ.ส.อ.เกรียงศักดิ์ ทองดีนอก 03/09/2016 11:45:48
คำตอบ
รบกวนสมาชิกตรวจสอบข้อมูลผ่านทางเว็ปไซด์ www.chapanakit-rta.com โดยเลือกหัวข้อ ตรวจสอบสถานภาพสมาชิก โดยใส่หมายเลขทะเบียนสมาชิก 5405009206 หรือใส่หมายเลขบัตรประชาชน 3302100288646 ค่ะ
ตอบโดย admin 06/09/2016 13:23:54