คำถาม
ปัจจุบันหน่วยงานไหนหักเงินฌาปนกิจให้ นนส.ศร.
แม่ทำฌาปนกิจให้ลูกชายเป็นเวลา 1 ปีแล้ว พอบุตรชายเป็น นนส.ศร. จู่ๆทางหน่วยงานแม่โดนต่อว่าหักเงินซับซ้อน จึงไม่หักต่อ ให้ทางต้นสังกัดบุตรชายเป็นฝ่ายส่งต่อ เม่ือมาเช็คสถานภาพสมาชิกของบุตรชายปรากฏว่าค้างชำระอยู่ อยากเรียนถามว่า ณ ปัจจุบันสมาชิกหมายเลข 5570008349 ทาง นนส.รร.ร.ศร.ได้หักเงินสมาชิกให้บุตรชายหรือไม่จะทราบได้อย่างไร และหมายเลขสมาชิกทาง นนส.ศร.จะตรงกับที่ทางมารดาทำให้บุตรหรือไม่
จากคุณ โกสุม โตนิ่ม 05/09/2016 17:30:14
คำตอบ
สมาชิก นายพฤฒิธร โตนิ่ม หมายเลขทะเบียน 5570008349 หักเงินกับหน่วย พัน.นนส. กรม นร.รร.ร.ศร. สถานภาพสมาชิกปกติค่ะ ตามระเบียบเมื่อสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.แล้ว ไม่สามารถสมัครซ้ำได้ค่ะ เมื่อสมาชิกมีหน่วยต้นสังกัดของตนเองจึงให้มาหักกับหน่วยต้นสังกัดของตนเองแต่ยังใช้เลขทะเบียนสมาชิกเดิมค่ะ หรือท่านสามารถตรวจสอบสถานภาพสมาชิกได้ทางเว็ปไซด์ www.chapanakit-rta.com เลือกหัวข้อตรวจสอบสถานภาพสมาชิกอยู่ด้านบนของหน้าหลัก โดยใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก หรือใส่เลขทะเบียนสมาชิกค่ะ
ตอบโดย admin 06/09/2016 14:17:24