คำถาม
ต้องการแก้ไขข้อมูลสมาชิก
ขรก.บำนาญ ประจำ มทบ.12 ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก ฌป.ทบ. (แก้ไข ยศ, ฃื่อตัว และผู้รับผลประโยชน์) ไม่สะดวกในการเดินทางมายัง สก.ทบ. จะติดต่อที่ แผนกประวัติบำเหน็จและบำนาญ (ผปบ.) มทบ.12 ปราจีนบุรี ได้หรือไม่ และต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง ขอบคุณครับ.
จากคุณ ร.ต.ไอศูรย์ คชานนท์ เลขทะเบียนสมาชิก 5405004087 19/09/2016 11:29:59
คำตอบ
สมาชิกสามารถทำเรื่องผ่านหน่วย มทบ.12 ได้ค่ะ เอกสารในการเปลี่ยนชื่อ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก 3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อของสมาชิก เอกสารในการเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6463, 6489 ค่ะ
ตอบโดย admin 20/09/2016 09:34:45