คำถาม
สอบถามการสมัคร
บิดาอายุ61ปี.จะสมัครได้มั้ยคับ
จากคุณ ส.อ.คาวี 25/09/2016 15:40:55
คำตอบ
ไม่ได้ค่ะ ตามระเบียบบิดาต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 60 ปีค่ะ (กรณีพิเศษสมัครได้ถึง 31 ธ.ค.59)
ตอบโดย admin 26/09/2016 09:23:51