คำถาม
ใบต้อนรับหาย
เนื่องด้วยแม่กำลังพลภายในหน่วยทำใบต้อนรับหาย จึงอยากทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไรครับ
จากคุณ ส.ท.นฤเบศต์ เอี่ยมมา 03/10/2016 09:52:36
คำตอบ
ให้สมาชิกทำเรื่องขอใบแทนใบตอบรับที่หน่วยต้นสังกัดค่ะ เอกสารที่ใช้ประกอบ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก - สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกค่ะ
ตอบโดย admin 03/10/2016 10:08:05