คำถาม
เปลี่ยนชื่อตัว
1.ผม ร.อ.ชินวัตร ทองเตี่ยง นรง.มทบ.32 ได้เปลี่ยนชื่อตัวแต่ตรวจสอบแล้วชื่อผู้รับเงินฌาปนกิจยังเป็นชื่อเก่่าอยู่แก้ไขอย่างไร 2. สมาชิกที่เรานำเข้าก็เปลี่ยนชื่อเหมือนกันแก้ไขอย่างไรดี
จากคุณ ร.อ.ชินวัตร ทองเตี่ยง มทบ.32 04/10/2016 16:06:17
คำตอบ
การเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ของสมาชิก หรือของผู้รับเงินสงเคราะห์ ต้องทำเรื่องเปลี่ยนแปลงที่หน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.ใบเปลี่ยน ชื่อ นามสกุล ค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุณาโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6463, 6489, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 07/10/2016 08:40:27