คำถาม
สอบถามการสมัค
กรณีบิดาเป็นมะเร็งจะสามารถสมัคได้หรือไม่ครับ
จากคุณ ส.ท.วิษณุ 06/10/2016 16:36:01
คำตอบ
ตามระเบียบการสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบ ซึ่งในใบรับรองแพทย์ต้องระบุว่าร่างกายแข็งแรงค่ะ
ตอบโดย admin 07/10/2016 08:36:16