คำถาม
ผู้บังคับบัญชารับรอง
เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด สังกัด มทบ.33 จะนำภรรยาสมัครเข้าเป็นสมาชิกฯ เป็นกรณีพิเศษ ต้องให้ใครรับรองครับ ใช้หน่วยงานเดิมก่อนเกษียณได้หรือไม่ และใบรับรองแพทย์ใช้ของคลีนิคได้หรือไม่ครับ
จากคุณ ร.ต.สุรสิทธิ์ ฤทธิ์เดช เลขทะเบียนที่ ต.201387/33 16/10/2016 20:40:52
คำตอบ
ถ้าท่านเป็นข้าราชการบำนาญสามารถนำภรรยาสมัครผ่านหน่วยต้นสังกัดเดิมได้ค่ะ ใบรับรองแพทย์สามารถใช้ของคลินิกได้ค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 19/10/2016 09:13:13