คำถาม
เปลี่ยนแปลงการหักเงินจากบัญชีธนาคารมาหักจากสมาชิกผ่านหน่วย
ต้องการเปลี่ยนแปลงการหักเงินผ่านบัญชีธนาคารมาหักจากสมาชิกผ่านหน่วยจะต้องใช้แบบฟอร์มตัวใหนครับ
จากคุณ จ.ส.อ.สุชาติ 26/10/2016 13:17:35
คำตอบ
ถ้าท่านเป็นเจ้าของบัญชีท่านสามารถทำเรื่องเปลี่ยนแปลงได้ที่หน่วยต้นสังกัดค่ะ แต่ถ้าท่านไม่ใช่เจ้าของบัญชีต้องให้เจ้าของบัญชีเซ็นยินยอม และแนบสำเนาหน้าบัญชีค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6461 ค่ะ
ตอบโดย admin 01/11/2016 09:10:36