คำถาม
ตรวจสอบสถานภาพสมาชิกแล้วมีข้อมูลไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบผ่านหน้าเวปแล้วมีข้อมูลชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ไม่ถูกต้องแต่นามสกุลถูกต้อง คาดว่าน่าจะป้อนข้อมูลผิดพลาด และผู้รับเงินสงเคราะห์ก็เป็นสมาชิกด้วยเช่นกัน กรณีนี้เป็นสามีและภรรยาที่ระบุชื่อเป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน จะต้องส่งหลักฐานขอแก้ไขเหมือนขอเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์หรือไม่ แต่ถ้าดูในหลักฐานการสมัครสมาชิกน่าจะถูกต้องเพราะไม่มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลใหม่
จากคุณ ยงยุทธ 1001 29/10/2016 19:22:53
คำตอบ
รบกวนขอทราบชื่อ นามสกุล ของสมาชิกค่ะ เพื่อตรวจสอบข้อมูล และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องค่ะ
ตอบโดย admin 02/11/2016 09:24:55