คำถาม
สอบถามค่าใช้จ่าย 75 %
สอบถามค่าใช้จ่าย 75 % ครับ คิดเป็นเงินไม่เกินเท่าไรครับ
จากคุณ จ.ส.อ.วุฒิชัย 03/11/2016 14:03:03
คำตอบ
ค่าจัดการศพจะจ่ายให้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 75 เปอร์เซ็นต์ค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6463, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 09/11/2016 08:20:46