คำถาม
ชื่อู้รับสะกดผิด
ผม จ.ส.อ.สุวิช แก้วดวงโต ได้ไปเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ โดยนำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้รับ ชื่อ ปูชนีย์ แต่เข้ามาดูในเวป กลับกลายเป็นชื่อ ปูชณีย์ ผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ ผมจะมีความผิดไหมครับ ขอบคุณครับ
จากคุณ จ.ส.อ.สุวิช 16/11/2016 17:53:48
คำตอบ
ต้องขออภัยสมาชิกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 18/11/2016 08:30:36