คำถาม
การขอใบตอบรับสมาชิก
ต้องการขอใบตอบรับสมาชิกณาปณกิจใหม่เนื่องจากใบเก่าสูญหายต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
จากคุณ ส.อ.อานนท์ บุญมาก 13/12/2016 08:28:12
คำตอบ
สมาชิกสามารถทำเรื่องขอใบแทนใบตอบรับได้ที่หน่วยต้นสังกัดค่ะ เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นเรื่อง 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6463 ค่ะ
ตอบโดย admin 14/12/2016 16:03:22