คำถาม
ชื่อผู้รับผลประโยชน์ไม่ถูกต้อง
กระผม จ.ส.ท.จตุพล พันธ์พาณิช ได้ทำการแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุลผู้รับผลประโยชน์ให้กับหน่วยต้นสังกัดตั้งแต่ปลายปี 2551 โดยกระผมนำหลักฐานเอกสารทะเบียนสมรส บัตรประชาชน และทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้รับผลประโยชน์ ชื่อ นางรัตนาวดี พันธ์พาณิช (ภรรยาจดทะเบียนสมรส) แต่เข้ามาดูในเวป กลับกลายยังเป็นชื่อ นางวิชุมา พันธ์พาณิช (ภรรยาที่หย่าร้าง และ มีใบทะเบียนหย่าร้างเรียบร้อย) ผมต้องทำอย่างไรบ้างครับ กระผมขออนุญาต จนท.กฌป.ทบ.ที่รับผิดชอบ กรุณาช่วยเปลี่ยนชื่อสกุลผู้รับผลประโยชน์ คือ นางรัตนาวดี พันธ์พาณิช ให้ถูกต้องด้วยครับ ขอบพระคุณครับ
จากคุณ จ.ส.ท.จตุพล พันธ์พาณิช 20/12/2016 18:08:51
คำตอบ
รบกวนขอเลขที่หนังสือเพื่อตรวจสอบข้อมูลค่ะ แนะนำให้ท่านทำเรื่องเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมายื่นเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ.ใหม่ค่ะ (ตรวจสอบจากระบบไม่มีการยื่นเรื่องเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ค่ะ) หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรประสานกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6463, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 22/12/2016 14:34:52