คำถาม
ขอแก้ไขประวัติส่วนตัว พ.อ.สุริยัน นวลชื่น
วันเกิด 20 มกราคม 2505 ที่อยู่ 14/1 ซอย1 ถนนเทศบาล1 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี18000 ขอเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ จากนางรำไพ นวลชื่น (มารดา)เป็น นางลัดดาวัลย์ นวลชื่น (ภรรยา)
จากคุณ พ.อ.สุริยัน นวลชื่น 22/12/2016 14:34:15
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง วันเกิด ที่อยู่ให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองจะแจ้งเปลี่ยนทางนี้ไม่ได้ค่ะ โดยยื่นเรื่องผ่านหน่วยต้นสังกัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารประกอบการยื่นเรื่อง 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6463, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 22/12/2016 14:57:28