คำถาม
ขอเปลีี่ยนที่อยู่ของผู้รับเงินสงเคราะห์
จากคุณ จ.ส.อ.สุพรชัย หมอเมือง 04/01/2017 08:09:59
คำตอบ
ท่านสามารถแจ้งผ่านทางช่องทางนี้ แล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องค่ะ
ตอบโดย admin 05/01/2017 12:41:16