คำถาม
สอบถามเรื่องการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด
ในกรณีที่ตรวจพบว่าข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด คลาดเคลื่อนไป เราต้องแก้ไขอย่างไรครับผม
จากคุณ ส.อ.จักรพงศ์ สุขแก้ว 10/01/2017 11:44:46
คำตอบ
ท่านสามารถแจ้งผ่านทางเว็ปไซด์ แล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องให้ค่ะ
ตอบโดย admin 11/01/2017 08:58:07