คำถาม
ขอแก้ไขประวัติส่วนตัว จ.ส.อ.นรินทร์ ทาเงิน
จากการตรวจสอบสถานะภาพสมาชิก เดือนเกิด ไม่ถูกต้อง ขอแก้ไขเป็น วันเกิด 21 มีนาคม พ.ศ.2514
จากคุณ จ.ส.อ.นรินทร์ ทาเงิน 12/01/2017 08:16:29
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 20/01/2017 09:17:44