คำถาม
สอบถามรชื่อผู้รับผลประโยชน์
จากคุณ นางวลี ศรีสุทธินันทร์ (ชมพืช) 16/01/2017 17:46:44
คำตอบ
สมาชิกสามารถตรวจสอบผู้รับเงินสงเคราะห์ได้ที่เว็ปไซด์ www.chapanakit-rta.com เลือกหัวข้อตรวจสอบสถานภาพสมาชิก โดยใส่หมายเลขบัตรประชาชนของสมาชิก หรือใส่หมายเลขทะเบียนสมาชิกค่ะ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าทีโดยตรงได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 20/01/2017 08:51:49