คำถาม
ขอแก้ไขวันเกิด
พล.ต.วิทยา ขันธอุบล เลขทะเบียน ส18455/31 ขอแก้ไขวันเกิด เป็น วันที่ 12 ธ.ค.02
จากคุณ พล.ต.วิทยา 17/01/2017 11:53:21
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 20/01/2017 09:19:53