คำถาม
ข้อมูลสวนตัวผิด
ข้อมูลวันเกิดผิด 4 มิถุนายน 2515 ที่ถูก 14 มิถุนายน 2515
จากคุณ จ.ส.อ.พีรดนย์ อภัยพิมพ์ 18/01/2017 07:37:28
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ
ตอบโดย admin 20/01/2017 09:20:41