คำถาม
ผู้รับเงินสงเคราะห์ ต้องมีอายุตั้งแต่กีปีครับ
ขอทราบว่าผู้รับเงินสงเคราะห์ ต้องมีอายุตั้งแต่กีปีครับ ถึงจะมีสิทธิ์เปลียนแปลงได้
จากคุณ พ.ต.ทรงจักร์ นิมิศิลป์ 18/01/2017 09:55:03
คำตอบ
ผู้รับเงินสงเคราะห์ไม่จำกัดอายุค่ะ
ตอบโดย admin 20/01/2017 09:03:09