คำถาม
สอบถามการสมัคร
กรณีบิดาอายุ56ปี(เกิดปี2504)สมัครได้ไหมครับ
จากคุณ ส.ต. ธวัชชัย 30/01/2017 08:30:07
คำตอบ
ตามระเบียบบิดาต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีค่ะ ท่านต้องรอให้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ (มีการเปิดรับกรณีพิเศษไปเมื่อ 1 ม.ค.59 - 31 ธ.ค.59) รบกวนท่านติดตามข่าวสาร ถ้ามีจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไปค่ะ
ตอบโดย admin 03/02/2017 08:32:58