คำถาม
การสมัครสมาชิกฌาปณกิจฯต้องมีอายุไม่เกินกี่ปี
การสมัครสมาชิกฌาปณกิจฯต้องมีอายุไม่เกินกี่ปี แล้วถ้าเกินแล้วมีแบบสมัครฌาปณกิจแบบพิเศษ อีกเมื่อไหร่ ทั้งของตัวเองและของครอบครัว
จากคุณ กองพันทหารช่างที่3 01/02/2017 13:50:47
คำตอบ
ตามระเบียบ -ข้าราชการและลูกจ้างแต่งกายเหล่าทหารบกอายุไม่เกิน 40 ปี -บุตรต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี -คู่สมรสต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี -บิดา มารดาของสมาชิก และของคู่สมรส ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี ถ้าอายุเกินระเบียบกำหนดต้องรอให้มีการเปิดรับสมัครกรณีพิเศษ (มีการเปิดรับกรณีพิเศษไปเมื่อ 1 ม.ค.59 - 31 ธ.ค.59) รบกวนท่านติดตามข่าวสาร ถ้ามีจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไปค่ะ
ตอบโดย admin 03/02/2017 08:40:44