คำถาม
ลาออก ราชการทหาร
จะได้รับเงิน เท่ารัยครับ เมื่อ ลาออก
จากคุณ ส.อ.ศรัญ บุญลือ 02/02/2017 06:04:00
คำตอบ
ถ้าสมาชิกลาออกจะไม่ได้รับเงินค่ะ เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกไว้ใช้จ่ายในการจัดการศพค่ะ จะได้เงินก็ต่อเมื่อสมาชิกเสียชีวิตค่ะ
ตอบโดย admin 03/02/2017 08:42:50