คำถาม
การจัดเจ้าหน้าที่บริการนอกที่ตั้ง
จะมีการจัดเจ้าหน้าที่มารับสมัคร/รับแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสมาชิกตามส่วนภูมิภาคหรือป่าวครับ
จากคุณ จ.ส.อ.จิรัฏฐ์ จิรัฐโรจน์ 15/02/2017 08:20:46
คำตอบ
มีค่ะ รบกวนท่านติดตามข่าวสารผ่านทางเว็ปไซด์ www.chapanakit-rta.com ค่ะ
ตอบโดย admin 16/02/2017 13:19:51