คำถาม
เปลี่ยนผู้รับเป็น2คนได้ไหมคะ
ตอนนี้ฌาปนกิจของแฟนหนูชื่อผู้รับเขาเป็นชื่อแม่คนเดียวแต่จะเพิ่มชื่อหนูอีกคนได้ไหมค่ะจดทะเบียนสมรสแล้วคะ รึมีทางไหนที่จะให้มีชื่อหนูได้บ้าง
จากคุณ ภัสอร 16/02/2017 10:55:45
คำตอบ
ตามระเบียบสมาชิกสามารถระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ได้เพียง 1 คนค่ะ
ตอบโดย admin 16/02/2017 13:29:25