คำถาม
เป็นสมาชิคอยุ่แล้วแต่ขาดส่งหลายเดือน สมัครใหม่ได้ไหมครับ
ผมเป็นพลทหารเก่า สอบ นนส. แล้วช่วงที่ไปเรียนทางกองร้อยหน่อยเดิมเขาไม่ได้ส่ง ค่าฌาปนกิจให้ ขาดการส่งหลายเดือน พอผมจะติดยศเดือนเมษายนผม จะสมัครใหม่ได้ไหมครับ !
จากคุณ ส.ต. อนิวรรต ศรีพรม 18/02/2017 10:06:32
คำตอบ
ท่านจะสมัครใหม่ไม่ได้ค่ะ แต่ท่านสามารถทำเรื่องคืนสภาพได้ที่ กฌป.สก.ทบ.ค่ะ เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นเรื่อง -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน -สำเนาทะเบียนบ้าน -ใบรับรองแพทย์ (ยอดเงินที่ค้างชำระ ก.ค.59 - ก.พ.60 ยอดเงิน 1,900 บาท) หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 20/02/2017 09:20:55