คำถาม
ขออนุญาตสอบถามข้อมูลครับ
จ.ส.อ.บรรลือ สามารถ ขอสอบถามข้อมูลดังนี้ 1. ผมได้ปรับย้ายจากหน่วย ศปภอ.ทบ.2 นครราชสีมา (มทบ.21) จากการสอบเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ไปตำแหน่งประจำ มทบ.39 จ.พิษณุโลก และทำหน้าที่ ที ศปภอ.ทบ.3 จ.พิษณุโลก แต่ผมยังไม่ได้ไปติดต่อ เนื่องจากป่วย(ผ่าตัดกระดูกทับเส้นประสาท) แต่ตัวผมยังช่วยราชการที่หน่วยเดิม (ศปภอ.ทบ.2 ... มทบ.21) ทำให้การนำส่งเงินมีความผิดพลาด 3 เดือน ผมจึงขอคำแนะนำในการนำส่งเงิน เพื่อไม่ให้เกิดการค้างชำระต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ
จากคุณ จ.ส.อ.บรรลือ สามารถ 23/02/2017 07:31:10
คำตอบ
รบกวนท่านติดต่อที่หน่วยใหม่ที่ท่านรับเงินเดือน แล้วทางหน่วยใหม่จะหักเงินย้อนหลังให้ค่ะ
ตอบโดย admin 27/02/2017 10:22:04