คำถาม
การขาดส่ง
ขาดส่งหลายเดือน จะถูกตัดออกการเป็นสมาชิกหรือไม่
จากคุณ ใบบัว 23/02/2017 11:00:11
คำตอบ
ถ้าสมาชิกค้างชำระเกินกว่า 3 เดือนจะถูกตัดยอดชั่วคราว ซึ่งสมาชิกสามารถทำเรื่องคืนสภาพได้ที่หน่วยต้นสังกัดหรือมาทำเรื่องได้ที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ในการยื่นเรื่อง -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก -สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก -ใบรับรองแพทย์ (พร้อมชำระเงินที่ค้าง) แต่ถ้าท่านค้างชำระ 2 ปี จะถูกถอนสภาพถาวร ซึ่งท่านต้องรอให้มีการเปิดคืนสภาพกรณีพิเศษ หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 27/02/2017 10:36:38