คำถาม
ให้ลูกส่งเงินแทน
คือผมได้ส่งเงินให้ภรรยาเก่า ซึ่งได้หย่าขาดกันไปแล้ว แต่ผมได้ส่งเงินค่า ฌป.มาตลอด ผมจะมอบให้ลูกชายซึ่งเป็นทหาร เป็นผู้ส่งต่อได้ไหมครับ และมอบเขาเป็นผู้รับเงิน ฌป.ด้วย
จากคุณ พ.ท.สุวรรณ 28/02/2017 10:15:47
คำตอบ
ถ้าลูกชายของท่านเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. สามารถนำมารดามาหักกับตนเองได้ค่ะ และเปลี่ยนผู้รับเงินสงเคราะห์เป็นบุตรชาย โดยทำเรื่องผ่านหน่วยต้นสังกัดของบุตรชาย หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 02/03/2017 09:53:29