คำถาม
ไม่ได้ใบตอบรับ
3740200330461 เลขบัตร ปชช.ของภรรยา ส.อ.สุริยงค์ น้อยโขง เป็นสมาชิกตั้งแต่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 บัดนี้ ยังไม่ได้ใบตอบรับเป็นสมาชิกเลยครับ
จากคุณ บัวตอง 08/03/2017 12:54:16
คำตอบ
รบกวนสมาชิกทำเรื่องขอใบแทนใบตอบรับที่หน่วยต้นสังกัดค่ะ เอกสารที่ใช้ประกอบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 13/03/2017 12:09:14