คำถาม
ขอเปลี่ยนตัวผู้รับเงินสงเคราะห์
ผมขอเปลี่ยนตัวผู้รับเงินสงเคราะห์จากคนเดิม เป็นนายนันทพงษ์ เสรีเนติกุล เลขที่ 70 หมู่ 11 ตำบล/แขวง ภูซาง อำเภอ/เขต ภูซาง จังหวัด พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56110 และได้ทำหนังสือพร้อมเอกสารข้อมูลส่งให้กองฌาปนกิจ ทบ.เรียบร้อยแล้ว เป็นหนังสือออกจากฝ่ายสวัสดิการ มทบ.43 จังหวัดพะเยาครับ ขอให้ จนท.ช่วยแก้ไขข้อมูลในเวปไซต์ให้ถูกต้องด้วยครับ
จากคุณ ร.ต.สัญญาศักดิ์ เสรีเนติกุล 13/03/2017 12:54:22
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้รับเรื่องของสมาชิกเรียบร้อยแล้วค่ะ อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะ
ตอบโดย admin 13/03/2017 13:19:08