คำถาม
ขอสอบถามครับ
ผมได้ทำฌาปนกิจ ทบ. ให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วย ต้องได้รับใบประกาศนียบัตร ด้วยไหมครับ
จากคุณ ส.อ.พิเชษฐ์ แก้วเมฆ 15/03/2017 13:22:58
คำตอบ
ถ้าท่านสมัครสมาชิกให้บิดา มารดา จะได้เป็นใบตอบรับการเป็นสมาชิกค่ะ (ไม่ใช่ใบประกาศนียบัตรค่ะ)
ตอบโดย admin 17/03/2017 09:59:28