คำถาม
ขอแก้ไขข้อมูลค่ะ
๑. วันเกิดสมาชิก เป็น ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑ ๒. รหัสไปรษณีย์ เป็น ๑๐๒๓๐ ๓. ที่อยู่ผู้รับเงินสงเคราะห์ เลขที่๑๖ ซอยรามอินทรา ๓๒ แยก ๖, แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
จากคุณ ลักษญาภัส ทองใบ 15/03/2017 16:15:05
คำตอบ
รบกวนขอทราบชื่อ นามสกุลของสมาชิกที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลค่ะ หรือท่านสามารถโทรมาประสานกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6469 - 6471 ค่ะ
ตอบโดย admin 17/03/2017 10:04:45