คำถาม
ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงข้อมูล
1.เปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งข้อมูลเป็นจากเดิม นายธวัชชัย โพธิ์แก้ววรางกูล 272/17 หมู่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แก้ไขเป็น นายธวัชชัย โพธิ์แก้ววรางกูล สมาชิกเลขที่ ด.136855/30 บริษัทน้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด เลขที่ 100 หมู่ 9 ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130 2. เปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับผลประโยชน์ จาก ด.ญ.เจษฎาพร โพธิ์แก้ววรางกูล แก้ไขเป็น นางสาว ธรรมรินทร์ โพธิ์แก้ววรางกูล (บุตรสาว) และนายธีรภัทร โพธิ์แก้ววรางกูล (บุตรชาย) สามารถสอบถามได้ที่แผนกบุคคล บริษัทน้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด เบอร์โทร 055-609100 ต่อ 1179 ขอขอบพระคุณมากครับ
จากคุณ นายธวัชชัย โพธิ์แก้ววรางกูล 0955398238 หรือ 0844382637 22/03/2017 15:39:56
คำตอบ
ทาง กฌป.สก.ทบ.ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้สมาชิกเรียบร้อยแล้วค่ะ การเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเองผ่าน มทบ.จังหวัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นเรื่อง 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ 2.สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ค่ะ (สมาชิกสามารถระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ได้เพียง 1 คน) หรือถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 24/03/2017 11:57:16