คำถาม
การโอนย้ายไปสังกัด อปท.
กระผมโอนย้ายมาอยู่เทศบาล แล้วอยากเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ ต้องทำอย่าไรครับ 1. ต้องไป กองการฌาปนกิจ สก.ทบ. ด้วยตนเอง 2. ทำเรื่องส่งไปทางไปรษณีย์ได้หรือไม่ครับ
จากคุณ จ.ส.ท.สมพงษ์ บุญแสนรัญ 23/03/2017 13:34:14
คำตอบ
1.สมาชิกสามารถยื่นเรื่องได้ที่ มทบ.จังหวัด หรือมาทำเรื่องที่ กฌป.สก.ทบ. เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นเรื่อง - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ - สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก และของผู้รับเงินสงเคราะห์คนใหม่ค่ะ (สมาชิกสามารถระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ได้เพียง 1 คน) 2.สมาชิกต้องยื่นเรื่องด้วยตนเอง ทำเรื่องส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้ค่ะ หรือถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 24/03/2017 12:18:02