คำถาม
เงินฌาปนกิต
เงินช่วยเหลือจัดงานศพกรณีญาติไม่สดวกไปรับจะสามารถโอนเงินเข้าบันชีได้หรือไม่คับ
จากคุณ นาย นพรัตน์ ลามะยะ 02/05/2017 07:45:39
คำตอบ
เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ(รอบแรก)ทายาทต้องมารับเช็คด้วยตนเองค่ะ โอนเข้าบัญชีไม่ได้ค่ะ
ตอบโดย admin 05/05/2017 09:45:27