คำถาม
โอนหักกับธนาคาร
ผมอยากทราบว่าถ้ามีญาติผมต้องการโอนไปหักกับธนาคารในบัญชีของตนเอง โดยทำผ่านหน่วย ผมต้องทำอย่างไรและแนบอะไรไปบ้างครับ (โดยผมยินยอมให้โอนไปหักได้)
จากคุณ จ.ส.อ.สมเกียรติ ฯ นครศรีธรรมราช 24/05/2017 11:15:41
คำตอบ
สมาชิกสามารถทำเรื่องผ่านหน่วยต้นสังกัด เอกสารที่ใช้ในการทำเรื่อง - สำเนาหน้าบุคของลูกพ่วง -ใบเปลี่ยนแปลงการชำระเงิน -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นำเข้า และของลูกพ่วง -สำเนาทะเบียนบ้านของผู้นำเข้า และของลูกพ่วง หรือถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6461 ค่ะ
ตอบโดย admin 20/11/2018 11:04:11