คำถาม
สอบถามข้อมูลครับ
เลิกกับภรรยาเก่าที่เป็นสมาชิก จะเปลี่ยนแปลงเอาชื่อภรรยาใหม่เป็นสมาชิกแทนได้มั้ยครับ หรือต้องทำเรื่องยกเลิก แล้วสมัครใหม่
จากคุณ ส.อ.โสภณ จันทรา 01/06/2017 15:09:03
คำตอบ
ท่านต้องทำเรื่องลาออกจากการเป็นสมาชิกของภรรยาเก่า หรือให้ภรรยาเก่าทำเรื่องส่งเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพเอง และนำภรรยาใหม่มาสมัครสมาชิกฯ(ภรรยาใหม่ต้องจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย) ถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่เบอร์ 02-6547400 ต่อ 6457, 6489, 6491, 7488 ค่ะ
ตอบโดย admin 20/11/2018 11:04:40